Snabbare lagföring

Den 1 april 2023 börjar tingsrätten tillämpa snabbare lagföring. Det är en lagstiftning som gör det möjligt för tingsrätten att meddela en dom i ett mål några veckor efter det att ett påstått brott har begåtts.

För att det ska vara möjligt kommer du som är misstänkt för ett brott av polisen få ett datum för när förundersökningen kommer vara avslutad och när en eventuell stämningsansökan kommer finnas tillgänglig hos tingsrätten. Du kommer även av polisen få ett preliminärt datum för tingsrättens huvudförhandling.

Datumet för när handlingarna kommer finnas tillgängliga hos tingsrätten kallas för datum för tillgänglighetsdelgivning. Från datumet för tillgänglighetsdelgivning räknas du som delgiven handlingarna. Att du är delgiven betyder att tingsrätten kan avgöra målet vid en huvudförhandling även om du inte kommer till huvudförhandlingen eller avgöra målet utan huvudförhandling även om du inte svarar på förelägganden från tingsrätten.

Du behöver inte komma till tingsrätten för att hämta ut handlingarna. Handlingarna kommer tillsammans med en eventuell kallelse till tingsrättens huvudförhandling att skickas till dig på den adress du angett till polisen.

Observera att tingsrätten kan ha ändrat dag för huvudförhandling i förhållande till det preliminära datumet för tingsrättens huvudförhandling som du fått av polisen.

Det är därför viktigt att du är noga med att till polisen ange en adress som du bevakar. Skulle du inte få handlingarna från tingsrätten efter datumet för tillgänglighetsdelgivning, kan du höra av dig till tingsrätten så hjälper vi dig.

Ytterligare information om snabbare lagföring finns på regeringens, åklagarens respektive polisens hemsida.

Uppdaterad
2023-03-31