Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2023

Tingsrätten har nu fastställt sin årliga verksamhetsberättelse. I dokumentet sammanfattas resultat och prestationer för det gångna året. Verksamhetsberättelsen redogör också för viktiga händelser under 2023.

Uppdaterad
2023-02-23