Verksamhetsberättelse 2022

Vänersborgs tingsrätt publicerar nu sin verksamhets-berättelse för 2022. Året har på många sätt varit händelserikt och verksamhetsberättelsen innehåller bland annat vad som hänt men också vissa statistiska underlag gällande tingsrättens målhantering.

Av verksamhetsberättelsen framgår att verksamheten på tingsrättens allmänna avdelning under året har präglats av stora mål och att mark- och miljödomstolen i två omgångar tog emot de första ansökningarna enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft för moderna miljövillkor, s.k. NAP-mål. 

Under avsnittet lokaler och säkerhet kan man läsa att det kommer att byggas en ny domstolsbyggnad i Vänersborg med beräknad inflyttning sommaren 2026. 

Av inledningen kan man avslutningsvis läsa att tingsrättens medarbetare har all anledning att känna sig stolta över vad de åstadkommit under 2022 och det är med tillförsikt som vi alla kan se 2023 an. 

Uppdaterad
2023-02-23