Brottsofferjouren

Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång.

Stöd till brottsoffer och vittnen

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

På Brottsofferjourens webbplats kan du som vittne få mer information och kontaktuppgifter till vittnesstöd.

Kontaktuppgifter

Domstolens lokala brottsofferjour nås per e-post på vittnesstod@fyrbodal.boj.se och på tel. 0735-460 039.

 

 

Uppdaterad
2022-06-09