Säkerhetskontroll

Vänersborgs tingsrätt tillämpar säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vänersborgs tingsrätt har från den 2 september 2019 fast säkerhetskontroll på tingsrätten.

Hur säkerhetskontrollen går till

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en metalldetektorbåge. Dessutom röntgas alla väskor, för att eftersöka farliga föremål. Besökare och kallade till tingsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Undantag

Tingsrätten har med stöd av lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll beslutat att följande ska gälla angående vilka personer som är undantagna från säkerhetskontroll.

  • anställda och nämndemän vid domstolen,
  • åklagare, advokater, polismän och ordningsvakter som i tjänsten infinner sig till tingsrätten,
  • anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer,
  • särskilda ledamöter vid mark- och miljödomstolarna,
  • personal från andra domstolar som ska genomföra förhandling i tingsrättens lokaler och andra som av tingsrätten förordnats att utöva dömande uppgifter i tingsrätten, samt
  • offentliga ombud i ärenden om hemliga tvångsmedel.

För att undantas från säkerhetskontrollen krävs att tjänstelegitimation och kallelse alternativt giltig fotolegitimation och kallelse uppvisas. Om någon annan person än den som kallats ska närvara vid förhandlingen krävs även att transportfullmakt uppvisas.

Ordningsvakterna är inte skyldiga att efterforska om en person tillhör en kategori som ska undantas säkerhetskontroll. Det åligger besökaren att visa att man tillhör en sådan kategori.

Frågor

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontrollen vid ditt besök i tingsrätten eller maila din fråga till vanersborgs.tingsratt@dom.se.

Uppdaterad
2022-06-08