Våra konton i sociala medier

Många av myndigheter inom Sveriges Domstolar finns i sociala medier. Här finns en förteckning över olika medier och de myndighetskonton du kan följa.

YouTube

Sveriges Domstolar har en gemensam YouTube-kanal som administreras av Domstolsverket. I denna kanal hittar du filmer som Domstolsverket eller domstolarna producerar.

X (tidigare Twitter)

X används främst för att förmedla nyheter till media och andra intressenter.

Domstolsverket är inte aktiva på X, men har kontot DV_press om behov av kriskommunikation uppstår. 

Facebook

Facebook-sidorna "Bli nämndeman" och "Bli notarie" informerar om hur det är att arbeta som nämndeman respektive notarie. Sidorna administreras av Domstolsverket.

LinkedIn

På LinkedIn finns information om lediga jobb och nyheter om hur det är att arbeta på Sveriges Domstolar. Domstolsverket har ett eget konto och administrerar ett konto för hela Sveriges Domstolar.

Myndigheter inom Sveriges Domstolar på LinkedIn

Instagram

Några domstolar finns på Instagram. Du hittar dem här. 

Domstolspodden

Domstolspodden handlar om domstolarnas roll, uppgift och utveckling. Poddden spelades in 2017-2019, så vissa avsnitt kan innehålla information som inte längre stämmer med aktuell lagstiftning.

Viktigt att veta om våra konton

Respektive myndighet ansvarar för innehållet som publiceras på myndighetens konton. De konton som har "Sveriges Domstolar" som avsändare ansvarar Domstolsverket för. 

Riktlinjer

Användare får inte publicera inlägg eller kommentarer som

  • utgör olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, offentlig uppmaning till särskilt allvarlig brottslighet, intrång i annans upphovsrätt eller på annat sätt bryter mot svensk lag,
  • innehåller kränkande uppgifter om en person,
  • inte håller sig till ämnet, till exempel marknadsföring eller spam,
  • innehåller känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter om en annan person,
  • inte håller en god samtalston.

Inlägg eller kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att raderas från myndighetens konton. Personer som bryter mot reglerna kan även komma att blockeras och rapporteras vidare.

Inlägg blir allmän handling

Tänk på att sidor i sociala medier är öppna för alla att läsa och det som publiceras blir en allmän handling hos den aktuella myndigheten.

Om du vill komma i kontakt med en domstol eller med Domstolsverket direkt i ett enskilt ärende, hittar du kontaktuppgifter här:

Personuppgifter i sociala medier

Respektive myndighet ansvarar för den personuppgiftsbehandlingen som sker i myndighetens konton i de sociala medierna. Det gäller både de uppgifter som myndigheten själv publicerar, men också för vad andra skriver i olika inlägg och kommentarer på myndighetens sida. 

 

Uppdaterad
2023-12-20