Västmanlands tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
021-310 400
Besöksadress
Sigurdsgatan 22, 721 30 Västerås
Postadress
Box 40, 721 04 Västerås
Leveransadress
Sigurdsgatan 22, 721 30 Västerås
Mer kontaktinformation