Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.
common.merInformation

Inspelat material vid kamerabevakning lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Domstolsverkets och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Dataskyddsombud:

Charlotte Driving,
DOV.Dataskyddsombud@dom.se

Personuppgiftsansvarig:

Domstolsverket
domstolsverket@dom.se

Uppdaterad
2019-09-16