En budget för oberoende och säkra domstolar

Den 1 mars lämnade Sveriges Domstolar in sitt budgetunderlag för 2025-2027 till regeringen. Kompetensförsörjning, säkerhetsfrågor och domstolarnas förutsättningar att snabbt kunna avgöra mål präglar årets budgetunderlag.

Den säkerhetspolitiska oron i vår omvärld och den ökade gängbrottsligheten i Sverige påverkar också Sveriges Domstolar. En fortsatt långsiktighet i tilldelningen och en balanserad fördelning mellan berörda myndigheter inom rättsväsendet är av största betydelse för att upprätthålla medborgarnas förtroende för våra myndigheter.

– För att domstolarna ska kunna leva upp till den politiska ambitionen att utreda och lagföra fler brott måste Sveriges Domstolar ges förutsättningar att även fortsättningsvis kunna avgöra mål och ärenden på ett effektivt sätt och i rimlig tid. I annat fall riskerar domstolarna att bli en bromskloss som hindrar övriga satsningar som görs på rättsväsendets myndigheter, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.

Domstolarna i Jönköping. Foto: Tommy Hvitfeldt
Domstolarna i Jönköping. Foto: Tommy Hvitfeldt
Uppdaterad
2024-03-18