Redovisning av miljöledningsarbetet

Domstolsverket har ett miljöledningssystem och redovisar årligen miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket. Sedan 2007 är Domstolsverket miljödiplomerat enligt Svensk miljöbas.

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska statliga myndigheter ha miljöledningssystem. Domstolsverket ansvarar för den samlade rapporteringen för hela Sveriges Domstolar.

Ladda ner

Tidigare rapporter

Uppdaterad
2022-02-23