This page is not yet translated.

Hyra ut lokal i andra hand

För att få hyra ut en lokal i andra hand måste du ha hyresvärdens tillstånd. Om hyresvärden säger nej kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.

Det är bara du som vill hyra ut som kan ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.

Så ansöker du om tillstånd hos hyresnämnden

Du kan skriva en ansökan till hyresnämnden eller fylla i blankett HN1, Ansökan till hyres- och arrendenämnden, via länken nedan.

Det här ska din ansökan innehålla

I din ansökan ska du skriva:

  1. Ditt namn, din adress och andra kontaktuppgifter.
  2. Varför du vill hyra ut lokalen.
  3. För hur lång tid du vill hyra ut.
  4. Vem du vill hyra ut lokalen till (namn och adress).

Skicka din ansökan till den hyresnämnd där lokalen ligger. Om du inte vet vilken hyresnämnd det är kan du söka efter det via postnummer. 

Förutsättningar för att få hyra ut i andra hand

För att hyresnämnden ska kunna ge dig tillstånd att hyra ut lokalen i andra hand måste du ha så kallade ”beaktansvärda skäl”:

  • Beaktansvärda skäl kan till exempel vara att du är förhindrad att driva verksamhet i lokalen under en tid. Orsakerna kan vara sjukdom, olycksfall, uppdrag på annan ort eller annan oförutsedd händelse.
  • Du ska vara beroende av att få hyra ut lokalen i andra hand för att kunna betala hyran och behålla hyresrätten, och sedan återuppta verksamheten.

Men om din verksamhet kan drivas vidare av en anställd, eller om du bara ska vara borta en kort tid, brukar beaktansvärda skäl inte finnas.

Updated
2019-09-16