Begära återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid är ett särskilt rättsmedel som innebär att du kan få ett överklagande eller en ansökan prövad trots att överklagandetiden eller ansökningstiden löpt ut.

Du kan ansöka om återställande av försutten tid om du har en giltig ursäkt (det vill säga laga förfall) för att ha missat tidsfristen för överklagandet. Det innebär att du ska kunna visa att förseningen beror på något som du inte kunde råda över och inte hade anledning att räkna med. Till exempel att en allvarlig sjukdom hindrade dig från att skicka in ditt överklagande i tid.

Om ansökan bifalls får du ny tid på dig att överklaga avgörandet.

Det här ska din ansökan innehålla

Din skriftliga ansökan om återställande av försutten tid ska innehålla:

  • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer)
  • anledningen till att du inte överklagat eller ansökt i tid
  • eventuell bevisning
  • ditt namn, adress, personnummer eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter.

Var ska jag skicka min ansökan och när?

Ansökan skickar du till den överrätt som du hade rätt att överklaga till.

Var uppmärksam på att det kan finnas tidsfrister för vissa typer av mål.

Uppdaterad
2022-10-13