Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.

Mål om skatt

Anstånd med betalning
av skatter och avgifter
1-3 månader
Företrädaransvar 2-4 månader
Beskattning 10-12 månader

Mål om ersättningar enligt socialförsäkringen

Sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga socialförsäkringsmål 6-9 månader

Mål om tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård 1-2 veckor
Rättspsykiatrisk vård 2-3 veckor
Vård av missbrukare 2-3 veckor
Vård av unga 1-2 månader

Andra typer av vanliga mål

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5-8 månader
Mål enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 1-3 månader
Folkbokföring 2-4 månader
Körkort 1-3 månader
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 1-3 månader
Offentlig upphandling 1-3 månader
Serveringstillstånd 3-5 månader
Vapentillstånd 1-3 månader

Mål i migrationsdomstolen

Medborgarskapsmål 1-3 månader
Mål om uppehållstillstånd på
grund av skydds- eller asylskäl
7-9 månader
Mål om uppehållsrätt och uppehållstillstånd ej asylsökande 2-5 månader
Mål om uppehållstillstånd (till exempel på grund av arbete eller anknytning till någon som bor i Sverige) 2-4 månader
Viseringsmål 2-7 veckor
Uppdaterad
2024-03-07