Migrationsdomstolen
vid Förvaltningsrätten i Göteborg

Migrationsdomstolen i Göteborg avgör mål där någon har överklagat ett beslut från Migrationsverket. Migrationsdomstolen är en del av Förvaltningsrätten i Göteborg. Mer information hittar du på förvaltningsrättens sida.

Telefon, växel
031-732 70 00
Besöksadress
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
Postadress
Box 53197, 400 15 Göteborg
Öppettider och kontakt