Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Förvaltningsrätten i Göteborg är också en av landets fyra migrationsdomstolar.

Telefon, växel
031-732 70 00
Besöksadress
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
Postadress
Box 53197, 400 15 Göteborg
Leveransadress
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
Mer kontaktinformation

Nya nämndemän till domstolarna

Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. De är representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarna. Under 2023 väljs nämndemän för perioden 2024 - 2027. Vill du bli en av dem? Här kan du läsa mer om nämndemannauppdraget och hur du anmäler intresse.

Nämndemän och rättens ordförande överlägger.
En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till förvaltningsrätten. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.