Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Förvaltningsrätten i Göteborg är också en av landets fyra migrationsdomstolar.

Telefon, växel
031-732 70 00
Besöksadress
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
Postadress
Box 53197, 400 15 Göteborg
Leveransadress
Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg
Öppettider och kontakt