Vi bygger om!

Förvaltningsrätten i Göteborg bygger om lokalerna för att få fler salar och större utrymmen för våra besökare.

Domstolen har en tillfällig entré och säkerhetskontroll som du hittar vid sidan av byggnaden med ingång från Hallandsgatan. Den tillfälliga entrén är tillgänglighetsanpassad och vägen dit är skyltad.

Ombyggnationen omfattar stora delar av byggnaden och beräknas vara klar i början på 2026. För att verksamheten ska fungera under hela byggtiden sker byggarbeten i etapper.

Uppdaterad
2023-10-25