Inlämningstjänst för myndigheter

Du som arbetar på en myndighet kan använda e-tjänsten för att skicka in handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

När du använder e-tjänsten säkerställer du att alla obligatoriska handlingar ges in till domstolen.

Pilotdrift av e-tjänsten

Just nu pågår pilotdrift av e-tjänsten. Under pilotdriften är tjänsten bara öppen för ett fåtal domstolar och myndigheter som testar och utvärderar tjänsten.

Vem kan använda e-tjänsten?

För att kunna använda tjänsten måste du arbeta på en myndighet och ha en epostadress registrerad på en myndighetsdomän. Då kan du ladda upp:

 • överklaganden av myndighetens beslut
 • ansökningar och underställningar utan lagstadgat krav på underskrift
 • handlingar i pågående mål.

Filtyper och storlek

Filer till förvaltningsdomstolar

Filformat

Filerna måste vara i formatet pdf för att kunna laddas upp till en förvaltningsdomstol. Det är viktigt att filerna inte är skrivskyddade.

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Filstorlekar för ansökan och för underställning

En ansökan respektive underställning med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Filer till mark- och miljödomstolar

Filformat till mark- och miljödomstolar

För handlingar i myndighetens akt är flera olika filformat tillåtna, se nedan. I tjänstens övriga avsnitt och för ansökan kan endast pdf laddas upp. Det är viktigt att pdf-filer inte är skrivskyddade.

 • 7Z
 • AVI
 • BMP
 • DWG
 • DjVu
 • JPEG
 • Excel
 • MOV
 • MP3
 • MP4
 • PDF
 • PNG
 • TIF
 • Word
 • PPT
 • Zip
 • Shapefile (som kan innehålla .CPG .DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML, SHX) 

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara max 20 GB. De enskilda filerna får vara max 600 MB.

Filstorlekar för ansökan om vite

En ansökan om vite med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

 

Logga in och starta en inlämning

 • Kontrollera att överklagandet har kommit in i rätt tid. Överklaganden som inte kommit in i rätt tid ska inte överlämnas till domstol.
 • Gör gärna klart de handlingar som du ska lämna in innan du startar tjänsten.
 • När du startar tjänsten anger du din e-postadress. Då skickas en engångslänk för inloggning till dig.
 • Första gången du använder tjänsten får du skapa ett konto där dina uppgifter sparas för kommande inlämningar.

Så fungerar tjänsten

 • Tjänsten har tydliga steg för att ange uppgifter om myndigheten, parter och information till domstolen, samt för att ladda upp handlingar.
 • Du kan arbeta med en inlämning i upp till 12 timmar.

Du får en kvittens

 • När du är klar med en inlämning kommer du att få en kvittens skickad till din e-postadress.
 • Om du har valt att få en kopia av sammanställningen av din inlämning skickas kvittensen och sammanställningen i samma meddelande.
 • Om du inte får en kvittens via e-post inom en timme bör du kontakta domstolen för att säkerställa att allt har fungerat.

Hjälp att komma igång

Har du frågor eller behöver hjälp? Börja gärna med att titta i rätt användarmanual nedan eller kika på instruktionsfilmen.

Instruktionsfilm

Kontakta domstol

Om inte manualen eller instruktionsfilmen gav svar på din fråga är du välkommen att kontakta den domstol du ska lämna över handlingar till.

Något som inte fungerar?

Under pilotdriften är vi extra tacksamma för återkoppling om något inte fungerar som du väntat dig. Därför finns ett formulär för att enkelt rapportera till oss. Via formuläret kan du också berätta om du behöver stöd.

Frågor och svar

Kan jag lämna in handlingar utan underskriftskrav till en tingsrätt i tjänsten?

Nej, tyvärr. I dagsläget kan tjänsten inte användas för att överlämna handlingar till tingsrätter. I avvaktan på att tjänsten blir tillgänglig för inlämning till tingsrätterna kan du använda e-tjänsten "Skicka handlingar utan signering”.

Så behandlar vi personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i e-tjänsten.

Ditt användarkonto med de personuppgifter du angett sparas hos Domstolsverket. När du varit inaktiv i 12 månader, eller när du begär det, raderas uppgifterna. Andra personuppgifter sparas i e-tjänsten under 12 timmar eller tills du väljer att lämna in dem till domstol, därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifterna kommer också att behandlas av den domstol du väljer att informationen ska skickas till. Uppgifterna kommer att ingå i allmänna handlingar vid den valda domstolen och arkiveras så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Du kan läsa mer om Domstolsverkets personuppgiftsansvar via länken nedan.

Uppdaterad
2022-08-22