Studiebesök

Är ni en utbildningsgrupp som vill veta mer om domstolar i allmänhet och förvaltningsdomstolar i synnerhet? Då är ni varmt välkomna att kontakta oss för ett studiebesök.

Man som pekar på informationstavla. Foto.

Eftersom olika grupper kan ha olika behov och intresseområden har vi valt att erbjuda två olika alternativ för att ta del av information om vår verksamhet. Alternativen är tänkta att fungera som utgångspunkter och kan självklart anpassas efter respektive grupps förutsättningar.

 

Alternativ 1 – Studiebesök med förhandlingsspel

Innehåll

Ni får möjlighet att genomföra ett förhandlingsspel baserat på ett körkortsmål i en av våra förhandlingssalar. I samband med att ni anmäler er får ni material i form av manus, handlingar i målet osv. Deltagarna får sedan spela olika aktörer såsom domare, advokat och privatperson. Förhandlingsspelet gör det möjligt att pröva hur det är att vara part eller en del av rätten under en förhandling och syftar till att skapa förståelse och kunskap kring förvaltningsrättens arbete. Tanken är att visa stegen i hur domstolen kommer fram till ett avgörande.

När förhandlingsspelet är avslutat får ni diskutera förhandlingen tillsammans med oss som arbetar på domstolen. Därefter kommer vi att berätta om förvaltningsrätten och om hur det svenska rättssystemet är uppbyggt. Ni kommer då också att få möjlighet att ställa egna frågor.

Förberedelser

Inför förhandlingsspelet ska eleverna delas in i grupper. Det bör helst vara 10–15 elever i varje grupp. Rollerna bör delas ut i god tid innan förhandlingsspelet för att eleverna ska kunna förbereda sig så bra som möjligt. Det kommer att finnas personal från domstolen på plats som handleder gruppen under förhandlingsspelet.

Tidsåtgång

Vi rekommenderar att gruppen får minst en timme på sig att förbereda sig inför förhandlingsspelet. Besöket hos domstolen tar cirka 1,5 timme, men kan förlängas om ni har särskilda önskemål om besökets innehåll.

Alternativ 2 - Studiebesök utan förhandlingsspel

Innehåll

Ni får möjlighet att besöka oss och våra förhandlingssalar. Vi berättar om hur en förhandling går till och informerar även om vår verksamhet och det svenska domstolssystemet i stort. Ni får även möjlighet att ställa frågor.

Förberedelser

Detta alternativ kräver inga större förberedelser. Det är dock en fördel om ni har gått igenom vad förvaltningsrätten gör och vilka typer av ärenden som vi avgör. Vidare kan det vara bra om eleverna har fått tid att fundera på egna frågor som de vill ställa till oss.

Tidsåtgång

Förutom eventuell tid till förberedelse tar besöket hos oss cirka 45 minuter. Besökstiden kan dock anpassas efter era behov och önskemål.

Studiebesök erbjuds under förvaltningsrättens vanliga öppettider, dvs. kl. 08.00–16.00.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till:

Ange kontaktperson och kontaktuppgifter till denne, vilket av alternativen ni är intresserade av, hur stor er grupp är samt eventuella önskemål om datum eller inriktning på informationen.

Uppdaterad
2022-02-02