Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens uppgift är att avgöra om myndigheterna har följt lagen eller inte när de fattade det aktuella beslutet.

Så här går det till, från att ditt ärende kommer in till oss tills att du får ett avgörande:

 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  När du skickat ditt överklagande till myndigheten skickar de det vidare till förvaltningsrätten, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.

  Handlingarna kommer in till förvaltningsrätten, de registreras och ditt överklagande blir ett mål.

  Du benämns från och med nu som den ”klagande”, myndigheten som din ”motpart”.

 2. Målet utreds. Du kan få komplettera med uppgifter

  Förvaltningsrätten ska se till att målet blir utrett. Därför kan de begära in mer information, både från dig och från myndigheten. Det kan vara intyg, kvitton eller annat som är viktigt i målet.

  Vill du själv komplettera med fler uppgifter kan du göra det. Tänk då på att det ska vara sådant som inte redan finns med i ditt överklagande eller i din akt från myndigheten.

  Om det kommer in fler uppgifter, kommentarer eller frågor från myndigheten får du läsa dem och om det behövs svara på eller kommentera. All kommunikation sker skriftligt och dokumenteras noga.

  Denna skriftväxling pågår tills målet är så väl utrett att förvaltningsrätten kan fatta ett beslut.

  Förvaltningsrätten kan kalla dig och motparten till muntlig förhandling om det kan vara till utredningens fördel att ni träffas och får svara på frågor muntligen. Men detta är inte så vanligt.

 1. Förberedelser för att avgöra målet

  När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom allt och förbereder ett förslag till dom.

  En domare och tre nämndemän tar del av allt som juristen har förberett. Ganska många mål avgörs dock utan nämndemän.

 2. Målet avgörs

  Hur avgörandet slutligen blir baserar sig på innehållet i handlingarna och vad som kommit fram vid en eventuell muntlig förhandling. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Man tar också hänsyn till avgöranden i liknande fall.

  Domaren och nämndemännen kan komma fram till att myndighetens beslut är riktigt. Då fortsätter beslutet att gälla. Eller så bedömer de att beslutet är fel och då upphör det att gälla. Det vanligaste är då att förvaltningsrätten skickar tillbaka ärendet till myndigheten, som får fatta ett nytt beslut.

 3. Du får avgörandet

  Förvaltningsrätten skickar avgörandet till din e-postadress eller hem till dig per post.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du i de flesta fall överklaga till kammarrätten. Det står i avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

För att kammarrätten ska ta upp ditt fall behövs ett prövningstillstånd. Det får du om det finns skäl att ändra förvaltningsrättens beslut eller om ditt fall kan komma att vara vägledande i andra liknande fall. Det är kammarrätten som avgör detta och beslutar om prövningstillstånd.

Om du inte får prövningstillstånd så fortsätter avgörandet från förvaltningsrätten att gälla.

Uppdaterad
2019-10-24