Delta i muntlig förhandling vid psykiatrisk tvångsvård

En person med en allvarlig psykisk störning kan dömas till tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Domstolen avgör målet dels genom den information som kommit in skriftligt och dels genom en så kallad muntlig förhandling.

Därför hålls en muntlig förhandling

En muntlig förhandling betyder att domstolen bestämmer att de berörda ska träffas och ge sin syn på saken. Här får de möjlighet att komplettera det som lämnats in skriftligt genom att beskriva, förtydliga och svara på frågor.

Domstolen har som regel alltid en muntlig förhandling i mål om psykiatrisk tvångsvård. Förhandlingen hålls vanligtvis på förvaltningsrätten, men patienten deltar tillsammans med sitt offentliga biträde via videolänk från sjukhuset.

De här personerna kan vara med vid en muntlig förhandling

 • patienten
 • patientens offentliga biträde
 • patientens stödperson
 • chefsöverläkaren eller någon vid sjukvårdsinrättningen som företräder chefsöverläkaren
 • sakkunnig läkare som förvaltningsrätten utsett
 • tre nämdemän
 • en juridiskt utbildad domare, som är ordförande.

En protokollförare från domstolen finns ofta med vid förhandlingen.

 

Muntlig förhandling är ofta bakom stängda dörrar

Förhandlingar i förvaltningsrätten är som utgångspunkt offentliga. Det betyder att vem som helst kan sitta med och lyssna. Men när det gäller mål om tvångsvård beslutar domstolen oftast att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Det betyder att förhandlingen omfattas av sekretess och att bara de som är direkt berörda får vara med vid förhandlingen.

Så går en muntlig förhandling till

 1. Ordföranden kontrollerar närvaron

  Juristdomaren kontrollerar att alla som ska vara med är där. Om någon som är kallad inte är där kan förhandlingen ställas in. Domstolen kallar då till en ny förhandling.

  Förhandlingen hålls vanligtvis på förvaltningsrätten, men patienten deltar tillsammans med sitt offentliga biträde via videolänk från sjukhuset.

 2. Ordföranden inleder förhandlingen

  Ordföranden inleder förhandlingen med att kort berätta vad som lämnats in skriftligt. Domaren och nämndemännen har före förhandlingen satt sig in i målet.

 3. Chefsöverläkaren har ordet

  Chefsöverläkaren eller en representant beskriver vad hon eller han anser ska beslutas och varför.

 4. Patienten har ordet

  Patienten får ge sin syn på saken. Hon eller han har sitt biträde till hjälp.

 5. Den sakkunniga läkaren har ordet

  Den sakkunniga läkaren berättar om sin uppfattning. Hon eller han är oberoende och hjälper rätten med sin medicinska kunskap.

 6. Patienten och chefsöverläkaren svarar på frågor

  Patienten och chefsöverläkaren får svara på frågor.

 7. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden talar om när och hur de kommer att meddela avgörandet. De kan meddela det direkt, men det kan också ta några dagar.

  I avgörandet skriver förvaltningsrätten om personen ska fortsätta vårdas enligt LPT eller inte. Avgörandet skickas ut skriftligt till de berörda.

   

Uppdaterad
2021-10-29