Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.
Mer information

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Förvaltningsrätten i Göteborg kamerabevakar sina lokaler i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och olyckor samt tillgodose andra därmed jämförliga ändamål. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Förvaltningsrätten i Göteborg med särskild behörighet och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Uppdaterad
2019-09-16