Säkerhetskontroll och ordningsregler

För att öka din trygghet och säkerhet i domstolens lokaler genomgår alla besökare en säkerhetskontroll vid domstolens entré.

En besökare blir kontrollerad med en handscanner. Foto.
En besökare blir kontrollerad med en handscanner.

Säkerhetskontroll

Vid kontrollen får du som är besökare gå igenom en metalldetektorbåge. Dessutom röntgas alla väskor för att eftersöka farliga föremål. Kom i god tid om du är kallad till förhandling eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen. 

Vem omfattas av kontrollen?

Säkerhetskontrollen omfattar de som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare.

Kontrollen omfattar inte förvaltningsrättens anställda och nämndemän. Inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler omfattas av kontrollen. Personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och de som ombesörjer transporten av dessa personer är också undantagna från kontrollen. För att undantas från säkerhetskontrollen krävs att kallelse samt giltig tjänstelegitimation eller fotolegitimation visas upp.

Ordningsregler

  • Muntliga förhandlingar hålls i ordnade och värdiga former. Alla som närvarar vid en förhandling måste respektera och följa de anvisningar som rättens ordförande lämnar.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom att samtala eller på annat sätt uppträda olämpligt.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rättssalarna.
  • Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara helt avstängd och undanstoppad under förhandlingen.
  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring in i eller inne i rättssalarna är förbjuden.
  • Ytterkläder lämnas utanför rättssalen i förvaringsskåp.
  • Det är inte tillåtet att uppträda olämpligt, störa domstolens verksamhet eller den allmänna ordningen i allmänhetens utrymme. Den som vistas i allmänhetens utrymmen ska följa de anvisningar ordningsvakt lämnar.
  • Den som inte respekterar förvaltningsrättens ordningsregler kan bli utvisad ur rättssalen eller avvisad från domstolen.

Kamerabevakning

Myndighetens lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete.

Uppdaterad
2022-02-02