Nämndemän

Förvaltningsrätten i Göteborg har ca 400 nämndemän. Nämndemän är förtroendevalda personer som tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstolen.

Nämndemännen utgör representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet. De är inte juristutbildade utan har helt andra yrken.

Nämndemännen vid Förvaltningsrätten i Göteborg väljs av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Nämndemannaval sker vart fjärde år och nästa gång det är dags är 2023. Däremellan gör regionerna fyllnadsval för de nämndemän som eventuellt har valt att avsluta sitt uppdrag i förtid. 

Om du är intresserad av att bli nämndeman kan du läsa mer om uppdraget och hur du går till väga.

Uppdaterad
2022-03-10