Offentligt biträde

Här finns information om vad som krävs för att bli offentligt biträde.

Anmälan till uppdrag

Den som önskar förordnas som offentligt biträde kan skicka en intresseanmälan till förvaltningsrätten. Ta del av informationen nedan innan du skickar in din intresseanmälan.

Vad krävs för att bli offentligt biträde?

För att tas upp på förvaltningsrättens listor över lämpliga biträden krävs relevant yrkeserfarenhet. Om det inte finns några särskilda omständigheter som ger anledning att ifrågasätta juristens lämplighet kan följande komma ifråga:

  1. Advokater
  2. Jurister som är notariemeriterade, som arbetar på advokatbyrå eller juristfirma med F-skattsedel och ansvarsförsäkring samt kan åberopa goda referenser.
  3. Jurister som har avlagt juristexamen, som arbetar på advokatbyrå eller juristfirma med F-skattsedel och ansvarsförsäkring, kan åberopa goda referenser och har ett års arbetserfarenhet från advokatbyrå eller juristfirma efter examen. Undantag kan göras vid annan relevant yrkeserfarenhet av de rättsområden listorna avser.
  4. För uppdrag som offentligt biträde för den unge i mål och ärenden enligt LVU, krävs utöver ovanstående relevant yrkeserfarenhet av sociala mål, företrädesvis mål enligt LVU och särskild lämplighet i övrigt.

Juristen ska vidare ha kontor inom aktuellt geografiskt område.

Hur fördelas uppdragen?

Förvaltningsrätten strävar efter att förfrågningarna om uppdrag ska fördelas jämnt. För att ta del av uppdragen krävs en tillgänglighet per telefon – personligen eller genom telefonväxel. Vid nekat svar på förfrågan eller vid frånvaro av svar, går turen vidare till nästa person på listan.

Uppdatering av listor över lämpliga biträden

Uppgifterna i förvaltningsrättens listor över lämpliga biträden, såsom information om titel och kontaktuppgifter, uppdateras inte per automatik. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta är det därför viktigt att jurister som får nya kontaktuppgifter, byter arbetsgivare eller går på längre ledigheter informerar förvaltningsrätten om det.

Tillgänglighet under semesterperioder

Advokat- och juristfirmor som avser att hålla stängt under hela eller delar av sommaren eller andra perioder under året uppmanas att informera förvaltningsrätten om det.

Hur anmäler jag mitt intresse?

Skicka din intresseanmälan till domstolens e-postadress. Redogör noga för utbildning, aktuell arbetsplats och relevant arbetslivserfarenhet. Ange även i vilka måltyper du är intresserad av att förordnas som offentligt biträde.

Uppdaterad
2022-05-04