Offentligt biträde

Här finns information om vad som krävs för att bli offentligt biträde.

Anmälan till uppdrag

Den som önskar förordnas som offentligt biträde kan skicka en intresseanmälan till förvaltningsrätten. Ta del av informationen nedan innan du skickar in din intresseanmälan.

Vad krävs för att bli offentligt biträde?

För att tas upp på förvaltningsrättens listor över lämpliga biträden krävs relevant yrkeserfarenhet. Om det inte finns några särskilda omständigheter som ger anledning att ifrågasätta juristens lämplighet kan följande komma i fråga:

 1. Advokater.
 2. Jurister som är notariemeriterade och som arbetar på advokatbyrå eller juristfirma med F‑skattsedel.
 3. Jurister som arbetar på advokatbyrå eller juristfirma, med F-skattsedel och ansvarsförsäkring, och som har
  • juristexamen, och
  • ett års arbetserfarenhet från advokatbyrå eller juristfirma efter examen. Undantag från denna punkt kan göras vid annan relevant yrkeserfarenhet av den uppdragstyp som intresseanmälan avser.

För uppdrag som offentligt biträde för den unge i mål enligt LVU krävs utöver ovanstående relevant yrkeserfarenhet av sociala mål, företrädesvis mål enligt LVU, och särskild lämplighet i övrigt.

Juristen ska vidare ha kontor inom aktuellt geografiskt område.

Listor över förordnaden

Förvaltningsrätten i Göteborg har listor för förordnanden av offentligt biträden (förordnandelistor).

Förordnandelistan används inte om domaren bestämmer att en viss person ska kontaktas och förordnas, exempelvis om en part önskar en viss person eller målet kräver särskilt erfarenhet. I sådana fall registreras ingen statistik i förordnandelistan. Förordnandelistan är bara ett hjälpmedel. Personer som inte finns med på förordnandelistan kan förordnas som offentligt biträde, exempelvis om en part önskar det.

Förordnandelistan innehåller följande uppdragstyper.

 
Uppdragstyp Används för
LPT/LRV Uppdrag i mål enligt LPT och LRV
LVU barn Uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare till den unge/de unga i mål enligt LVU
LVU/LVM Uppdrag i mål enligt LVU och LVM
Migration Uppdrag i mål enligt utlänningslagen

Alla uppdragstyper på Biträdeslistan, förutom listan LVU barn, är geografisk fördelande över tre områden i vår domkrets.

 
Område Kommuner
Storgöteborg Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Ale, Lerum, Alingsås, Kungälv och Öckerö
Söder Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte
Norr Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Lilla Edet, Orust, Stenungssund och Tjörn

Hur fördelas uppdragen?

Förvaltningsrätten strävar efter att förfrågningarna om uppdrag ska fördelas jämnt. För att ta del av uppdragen krävs en tillgänglighet per telefon – personligen eller genom telefonväxel. Vid nekat svar på förfrågan eller vid frånvaro av svar går turen vidare till nästa person på listan.

Uppdatering av listor över lämpliga biträden

Uppgifterna i förvaltningsrättens listor över lämpliga biträden, såsom information om titel och kontaktuppgifter, uppdateras inte per automatik. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta är det därför viktigt att jurister som får nya kontaktuppgifter, byter arbetsgivare eller går på längre ledigheter informerar förvaltningsrätten om det.

Advokat- och juristfirmor som avser att hålla stängt under hela eller delar av sommaren eller andra perioder under året uppmanas att informera förvaltningsrätten om det.

Hur anmäler jag mitt intresse?

Skicka din intresseanmälan till domstolens e-postadress. Redogör noga för utbildning, aktuell arbetsplats och relevant arbetslivserfarenhet. Ange även i vilka måltyper du är intresserad av att förordnas som offentligt biträde. Det ankommer på sökanden att visa att de uppfyller kraven för att tas upp på förvaltningsrättens listor.

En intresseanmälan ska innehålla följande:

Advokater
 • Namn och kontaktuppgifter,
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser,
 • Uppgift om var byrån har kontor, och
 • Om biträdet önskar tas upp på förordnandelistan för ställföreträdare för barn i LVU-mål ska anmälan även innehålla en redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller jämförbart arbete samt eventuellt underlag.
Notariemeriterade jurister
 • Namn och kontaktuppgifter,
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser,
 • Uppgift om var byrån har kontor,
 • Intyg på notariemeritering, och
 • Om biträdet önskar tas upp på förordnandelistan för ställföreträdare för barn i LVU-mål ska anmälan även innehålla en redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller jämförbart arbete samt eventuellt underlag.
Övriga jurister
 • Namn och kontaktuppgifter,
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser,
 • Uppgift om var byrån har kontor,
 • Bevis på avlagd juristexamen,
 • Bevis om ansvarsförsäkring och F-skatt,
 • Intyg som visar att juristen har ett års arbetserfarenhet från advokatbyrå eller juristfirma efter examen. Har juristen inte sådan erfarenhet, ska i stället en redogörelse för juristens erfarenhet för uppdrag inom de måltyper som anmälan avser lämnas in samt relevant underlag (exempelvis arbetsgivarintyg), och
 • Om biträdet önskar tas upp på förordnandelistan för ställföreträdare för barn i LVU-mål ska anmälan även innehålla en redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller jämförbart arbete samt eventuellt underlag.
Uppdaterad
2023-11-27