Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel
054-14 85 00
Besöksadress
Rådhuset Stora torget, 652 24 Karlstad
Postadress
Box 568, 651 12 Karlstad
Leveransadress
Rådhuset Stora torget, 652 24 Karlstad
Öppettider och kontakt