Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel

054-14 85 00

Besöksadress

Rådhuset Stora torget
652 24 Karlstad

Postadress

Box 568
651 12 Karlstad

Leveransadress

Rådhuset Stora torget
652 24 Karlstad

Öppettider och kontakt