Anmälan till uppdrag som offentligt biträde

Är du intresserad av att arbeta med måltyperna LPT, LRV, LVU och LVM? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till domstolen. Ta del av informationen nedan innan du skickar in din intresseanmälan.

Förvaltningsrättens kriterier vid lämplighetsprövningen

För att komma ifråga för uppdrag måste du ha din verksamhetsort eller ett mottagningskontor inom förvaltninsgrättens domsaga. Din anmälan kommer att prövas mot de kriterier som anges nedan:

Advokat

Din intresseanmälan ska innehålla

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Det målområde som anmälan avser

Biträdande jurister på advokatbyrå

Du som arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå ska vara notariemeriterad eller ha två års tjänstgöring efter examen på advokatbyrå. Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis från juristlinje
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Anställningsbevis från advokatbyrå
 • Det målområde som anmälan avser

Jurister med egen verksamhet

Du som arbetar som jurist med egen verksamhet ska ha tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete efter examen. Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis från juristlinje
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Redovisa erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, bifoga relevanta intyg
 • Lämna in en ansvarsförsäkring
 • Det målområde som anmälan avser

Särskilt lämplighetskrav för offentliga biträden för ung

Till offentligt biträde för den unge i ett LVU-mål får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. Om du vill komma i fråga för sådana förordnanden ska du ha erfarenhet av LVU-mål och tidigare varit förordnad som offentligt biträde i sådana mål vid minst 10 tillfällen, alternativt ha haft förordnande som särskild företrädare för barn i allmän domstol i samma omfattning. Din erfarenhet ska redovisas i din intresseanmälan. Vid substitution är det viktigt att tänka på att den du sätter i ditt ställe också uppfyller de särskilda kraven.

Skicka din anmälan till:

Uppdaterad
2023-05-16