Delta i muntlig förhandling i LVU-mål

Domstolen avgör LVU-mål dels genom all information som kommit in skriftligt och dels genom en så kallad muntlig förhandling. En muntlig förhandling betyder att domstolen bestämmer att alla berörda ska träffas och ge sin syn på saken.

Förhandlingssal med nio personer samlade.
Domstolen har som regel alltid en muntlig förhandling i LVU-mål. Då får parterna träffas och svara på frågor.

Därför hålls en muntlig förhandling

I en muntlig förhandling får alla berörda möjlighet att komplettera det som lämnats in skriftligt till domstolen. De får beskriva, förtydliga och svara på frågor. Även vittnen och sakkunniga kan kallas till förhandlingen.

Domstolen har som regel alltid en muntlig förhandling i LVU-mål.

De här personerna är med vid en muntlig förhandling

 • den unga person som det handlar om, om hen fyllt 15 år
 • den unga personens offentliga biträde
 • någon från socialnämnden, till exempel en socialsekreterare
 • socialnämndens ombud
 • vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarnas offentliga biträde
 • en juridiskt utbildad domare, som är ordförande
 • tre nämndemän
 • en protokollförare.

De här personerna kan också vara med om det behövs:

 • vittne
 • tolk
 • god man
 • andra närstående

LVU-mål är ofta bakom stängda dörrar

Mål i förvaltningsrätten är normalt offentliga. Det betyder att vem som helst kan sitta med och lyssna. Men när det gäller LVU-mål beslutar domstolen oftast att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Det betyder att förhandlingen omfattas av sekretess och att bara de som är direkt berörda får vara med vid förhandlingen.

Så går det till i rättssalen

 1. Förhandlingen startar

  De som ska vara med på förhandlingen väntar i domstolens väntrum. Målet ropas upp i högtalarna och alla går in i rättssalen. 

 2. Ordföranden kontrollerar närvaron

  Ordföranden kontrollerar att alla som ska vara med är där. Om någon av parterna inte är där kan förhandlingen ställas in. Domstolen kallar då till en ny förhandling.

 3. Vittnen får vänta utanför salen

  För att de som ska vittna inte ska påverkas av det som sägs i rättssalen får de vänta utanför tills det blir dags för dem att vittna.

 4. Ordföranden inleder förhandlingen

  Ordföranden inleder förhandlingen med att kort berätta vad som lämnats in skriftligt. Domaren och nämndemännen har redan före förhandlingen satt sig in i vad målet handlar om.

 5. Socialnämnden har ordet

  Socialnämndens representant beskriver vad de vill ska beslutas och varför de tycker så.

 6. Vårdnadshavarna och den unge har ordet

  Vårdnadshavarna och den unge får ge sin syn på saken. De har sina offentliga biträden till hjälp.

 7. Parterna svarar på frågor

  Vårdnadshavarna, den unge och socialnämnden får svara på frågor från varandra och från rätten.

 8. Vittnenas tur

  Om vittnen och sakkunniga är kallade är det deras tur nu. De får avlägga ed och domstolen gör ljudinspelning av det de säger.

 9. Förhandlingen avslutas

  Förhandlingen avslutas och ordföranden talar om när och hur de kommer att meddela avgörandet. De kan meddela avgörandet direkt, men det kan också ta några dagar.

 10. Avgörandet skickas till de berörda

  Avgörandet skickas skriftligt till de berörda. I avgörandet skriver förvaltningsrätten om den unge ska vårdas enligt LVU eller inte.

Uppdaterad
2019-08-29