Förbud att sälja uppblåsbar cykelhjälm upphävs

Mål: 5687-23
Förvaltningsrätten har upphävt Konsumentverkets beslut om förbud mot Hövding Sverige AB att sälja den personliga skyddsutrustningen Hövding 3.

Konsumentverket har tidigare förbjudit Hövding Sverige AB att sälja cykelhjälmen Hövding 3 samt förelagt bolaget att återkalla utrustningen. Efter att bolaget gått i konkurs beslutade förvaltningsrätten att konkurs­boet fick överta konkursbolagets talan i målet. Förvaltningsrätten har nu upphävt Konsument­verkets beslut.

- Såväl Konsumentverket som konkursboet har ansett att det överklagade beslutet ska upphävas, men har haft olika skäl för sin åsikt, säger rättens ordförande rådmannen Carina Ludvigsson.

Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet vad gäller aktuell sorts skyddsutrustning, anser att det efter bolagets konkurs saknas möjlighet för bolaget att genomföra de åtgärder som Konsumentverket har beslutat om. Konkursboet å sin sida, har fört fram att Konsumentverket kan komma att rikta motsvarande förbud mot konkursboet framöver, om boet skulle besluta att sälja Hövding 3 på den svenska marknaden. Konkursboet vill därför veta om Konsumentverket har haft skäl för sitt beslut om förbud.

- Åtgärder som Konsumentverket kan komma att vidta framöver är inte en fråga som omfattas av den prövning som förvaltningsrätten nu har gjort. Förvaltningsrätten har bedömt att ändamålet med Konsumentverkets beslut har förfallit genom bolagets konkurs. Beslutet ska därför upphävas, säger Carina Ludvigsson.

I förvaltningsrättens avgörande har förutom rådmannen Carina Ludvigsson även deltagit tre nämndemän. Rättens ledamöter var eniga.