Vår verksamhet

Förvaltningsrätten i Karlstads verksamhet är uppdelad på tre enheter, en dömande, en administrativ och en beredande. Den beredande enheten är uppdelad i fem beredningsgrupper. Till förvaltningsrätten hör drygt 60 nämndemän. Domsagan består av Värmlands och Örebros län som tillsammans innefattar 28 kommuner. Förvaltningsrätten i Karlstad huserar i Rådhuset i centrala Karlstad och delar lokaler med Värmlands tingsrätt.
Uppdaterad
2019-03-18