Incidentstatistik

Här hittar du statistik om de incidenter som inträffat i domstolar.

Incidentrapportering är en viktig del i det förebyggande säkerhetsarbetet inom Sveriges Domstolar och det finns därför ett gemensamt rapporteringssystem där domstolarna kan rapportera incidenter till Domstolsverket.

Statistiken omfattar 80-talet domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Utöver drygt 7 400 anställda och 8 500 nämndemän omfattar statistiken alla som besöker domstolen, exempelvis åhörare, parter i mål samt personer som i tjänsten befinner sig på domstolen. Sveriges Domstolar avgör cirka 500 000 mål och tar emot cirka 4 miljoner externa telefonsamtal per år.

Rapporterade incidenter

Totalt antal incidenter

445

529

445

 

2020

2021

2022

Beslag överlämnat till polis 243 216 221
Hot 87 122 64
Ordningsstörning 110 185 155
Våld 5 6 5

Olika typer av incidenter 

Beslag överlämnat till polis: misstänkt olagliga föremål som till exempel knivar och knogjärn.

Hot: till exempel via brev, e-post eller telefon. Kategorin omfattar allt från systematiskt upprepade hot till olaga hot.

Ordningsstörning: en incident med negativ påverkan på den ordning som ska råda på domstolen för att medarbetare, besökare samt parter och ombud ska känna sig trygga och säkra.

Våld: en incident med inslag av någon form av fysiskt våld.

Uppdaterad
2023-02-14