Förvaltningsrättens bemötandepolicy

Bemötande i telefon

 • Det ska vara lätt för dig att komma i kontakt med oss under ordinarie öppettider.
 • Om du söker en viss person som inte finns tillgänglig ska du få ett besked om när hen beräknas vara tillbaka eller bli erbjuden möjlighet att bli återuppringd.
 • När du ringer ska vi lyssna aktivt och ge dig tid att framföra ditt ärende.
 • Vid behov ska vi erbjuda dig information om hur vi handlägger och avgör målen.

Bemötande i skrift

 • Skrivelser och domar från förvaltningsrätten ska ha ett klart och enkelt språk.
 • På vår hemsida ska du lätt kunna hitta information om bland annat aktuella handläggningstider i ett flertal måltyper, hur en muntlig förhandling går till och hur vi handlägger målen.
 • Den information som du hittar på vår hemsida ska vara uppdaterad och korrekt.
 • Förfrågningar till domstolen ska besvaras så snabbt som det är möjligt.

Bemötande vid besök på domstolen

 • Domstolen ska vara en lugn och trygg miljö.
 • Du ska få ett vänligt och respektfullt bemötande.
 • I domstolens lokaler ska du lätt kunna hitta information om hur en muntlig förhandling går till och hur vi handlägger målen med mera.
 • Vi ska finnas tillgängliga för att kunna besvara frågor och visa dig tillrätta både före och efter en förhandling.
 • Som part ska du ges möjligheten att använda dig av enskilda väntrum.
 • Om en förhandling är försenad med mer än fem minuter ska du informeras om förseningen och när förhandlingen förväntas börja.

Bemötande under en muntlig förhandling

 • Som part vid muntlig förhandling ska du få information om vilka deltagarna i förhandlingen är och hur förhandlingen kommer att gå till.
 • Under förhandlingen ska du få ett vänligt och respektfullt bemötande och vi ska lyssna aktivt.
 • Tonen under förhandlingen ska vara god och alla parter ska få komma till tals.
 • Vi ska förklara vad som händer med målet efter den muntliga förhandlingen.
Uppdaterad
2019-08-30