Vår verksamhet

Förvaltningsrätten i Malmö är en allmän förvaltningsdomstol vars domkrets omfattar Skåne län: kommunerna Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Vid förvaltningsrätten finns även en av landets fyra migrationsdomstolar vars domsområde omfattar migrationsmål från Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Vidare hanterar domstolen överklagade medborgarskapsärenden från hela Sverige.

Förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna har som främsta uppgift att lösa konflikter mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten handlägger skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, socialförsäkringsmål, mål rörande tvister mellan den enskilde och kommunen med flera. Förvaltningsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av unga eller missbrukare.

Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet.

Vid förvaltningsrätten handläggs cirka 450 olika måltyper och de vanligast förekommande är:

Migrationsmål
Dröjsmålstalan
Biståndsmål
Psykiatrimål
Socialförsäkringsmål
Skattemål
Mål enligt LVU/LVM
Körkortsmål
Offentlig upphandling
Laglighetsprövning
Övriga mål

            

Uppdaterad
2023-01-02