Förvaltningsrätten i Umeå

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel

090-17 74 00

Besöksadress

Nygatan 45
903 30 Umeå

Postadress

Box 193
901 05 Umeå

Leveransadress

Nygatan 45
903 30 Umeå

Öppettider och kontakt