Förvaltningsrätten i Umeå

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Telefon, växel
090-17 74 00
Besöksadress
Nygatan 45, 903 30 Umeå
Postadress
Box 193, 901 05 Umeå
Leveransadress
Nygatan 45, 903 30 Umeå
Öppettider och kontakt