Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning.

Nedan kan du se ungefärliga handläggningstider för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta kortare eller längre tid att avgöra det enskilda målet.

 

Ansökan om överprövning

2-4 månader

Bistånd enligt socialtjänstlagen

2 - 4 månader

Folkbokföring

4 - 8 månader

Jakt, fiske, djur och natur

3 - 5 månader

Körkort

1 vecka - 3 månader

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

2 - 4 månader

Skatt

Inkomsttaxering, moms m.m. 6 - 8 månader

Anstånd med betalning av skatter och avgifter 1 - 2 månader

Socialförsäkring

9 - 12 månader

Tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård 1 - 1 ½ vecka

Rättspsykiatrisk tvångsvård 1 - 3 veckor

Vård av missbrukare 1 - 3 veckor

Vård av barn och ungdomar 2 - 6 veckor

Vapentillstånd

3 - 5 månader

Uppdaterad
2022-03-07