Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgör mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning.

Nedan kan du se ungefärliga handläggningstider för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta kortare eller längre tid att avgöra det enskilda målet.

 

2-4 månader

2 - 4 månader

4 - 8 månader

3 - 5 månader

1 vecka - 3 månader

2 - 4 månader

Inkomsttaxering, moms m.m. 6 - 8 månader

Anstånd med betalning av skatter och avgifter 1 - 2 månader

9 - 12 månader

Psykiatrisk tvångsvård 1 - 1 ½ vecka

Rättspsykiatrisk tvångsvård 1 - 3 veckor

Vård av missbrukare 1 - 3 veckor

Vård av barn och ungdomar 2 - 6 veckor

3 - 5 månader

Uppdaterad
2020-05-18