Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Vad kostar det?

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar. För statliga myndigheter utgår ingen avgift, inte heller för dig som är forskare eller student vid landets universitet eller högskolor.

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Avgiften faktureras. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med domstolen.

Papperskopior

Papperskopia, 1-9 sidor Gratis

Papperskopia, 10 sidor 50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida

Till detta tillkommer eventuellt portokostnad.

I särskilda fall

Vid omfattande beställningar, återkommande beställare och vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet vid småbeställningar tas avgift ut i särskild ordning.

Uppdaterad
2023-01-13