Beställ allmän handling

Avgifter vid beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av domar och beslut. Andra allmänna handlingar kan vara skyddade av sekretess och i så fall görs en sekretessprövning i varje enskilt fall innan handlingen lämnas ut.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar. För statliga myndigheter utgår ingen avgift, inte heller för dig som är forskare eller student vid landets universitet eller högskolor.

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Avgiften faktureras. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med domstolen.

Papperskopior

Papperskopia, 1-9 sidor                Gratis

Papperskopia, 10 sidor                 50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor      50 kronor + 2 kronor per sida

Till detta tillkommer eventuellt portokostnad.

I särskilda fall

Vid omfattande beställningar, återkommande beställare och vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet vid småbeställningar tas avgift ut i särskild ordning.

Beställningsformulär för allmän handling

Jag har tagit del av informationen om avgifter.
Önskade handlingar
Skicka handlingarna med
Uppdaterad
2019-09-12