Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Förvaltningsrätten finns i tingshuset i Umeå och där bedriver Umeå tingsrätt kamerabevakning. Detta innebär att även våra besökare kan filmas.

 

Vill du veta mer om tingsrättens kamerabevakning kan du besöka tingsrättens hemsida: www.domstol.se/umea-tingsratt

 

Uppdaterad
2021-12-01