Behandling av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Umeå (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse

Du har som utgångspunkt rätt att utan kostnad får veta om personuppgifter som gäller dig behandlas av förvaltningsrätten. I sådana fall har du också rätt att veta vilka uppgifter som behandlas. Tycker du att behandlingen sker på ett felaktigt sätt kan du begära att förvaltningsrätten rättar, begränsar eller raderar uppgifterna.

Om du vill ha mer information kan du kontakta förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dataskyddsombud är:

Kristin Persson, föredragande jurist

Uppdaterad
2022-03-07