Våra lokaler

Våra lokaler ligger centralt belägna på Nygatan 45 i Umeå. Lokalerna är gemensamma med Umeå tingsrätt.

Den gemensamma receptionen finns till höger när du kommer in i entréhallen. Väntrummet ligger direkt till vänster och där finnns kapprum med låsbara förvaringsskåp och toaletter. Där finns också ett antal samtalsrum.

Det finns gott om sittplater och tillgång till vatten, kaffemaskin och automat med enklare förtäring.

Informationstavlor

Vid receptionen finns en informationstavla med upplysning om dagens förhandlingar. I väntrummet finns ytterligare en informationstavla. På dessa visas förhandlingar för både förvaltningsrätten och tingsrätten.

Det finns också mindre informationstavlor utanför varje förhandlingssal  med information om dagens förhandlingar i den specifika salen.

Tillgänglighet

Entré, väntrum och förhandlingssalar ligger i markplan och är tillgänglighetsanpassade. Det finns tillgänglighetsanpassad toalett i väntrummet.

Uppdaterad
2022-03-07