Historia

Från länsrätt till förvaltningsrätt

Länsrätterna i Sverige instiftades 1979. De ersatte då bland annat de länsskatterätter som tidigare fanns vid länsstyrelserna och tog också över andra ärenden från länsstyrelserna.

Länsrätten i Västerbottens län var en av länsrätterna och dess domkrets omfattade Västerbottens län. Kansliort var Umeå. Länsrätten i Västerbotten låg under Kammarrätten i Sundsvall.

Den 15 februari 2010 blev Länsrätten i Västerbottens län förvaltningsrätt under namnet Förvaltningsrätten i Umeå.

Uppdaterad
2022-03-07