Att lämna anbud

Om du vill bli leverantör till Sveriges Domstolar ska du lämna ett anbud i någon av Sveriges Domstolars upphandlingar.

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Leverantör till oss blir den som lämnar det bästa anbudet utifrån vad som efterfrågas.

Så lämnar du anbud

Du som är intresserad av att bli leverantör kan se vilka upphandlingar som är aktuella på sidan Pågående upphandlingar.

Innan du lämnar ditt anbud är det viktigt att du har tagit del av alla förutsättningar i upphandlingen. Läs därför noga igenom upphandlingsdokumenten och samtliga eventuella bilagor. Allt detta finns i upphandlingssystemet e-Avrop som du når via länken ovan på sidan Pågående upphandlingar.

När du lämnar anbud är det viktigt att du besvarar allt som vi efterfrågar och skickar med de handlingar som vi begär. Ditt anbud kan komma att förkastas om det inte uppfyller alla förutsättningar, saknar information eller har reservationer.

Frågor och kompletteringar via e-Avrop

Skulle något vara otydligt kan du enkelt ställa en fråga via upphandlingssystemet.  Frågan och svaret publiceras sedan anonymt i e-Avrop. På så vis kan ingen annan leverantör veta vem som ställt frågan.

Förtydliganden och kompletteringar görs också via e-Avrop. När du har tagit del av upphandlingen via e-Avrop kommer du automatiskt att få meddelande via e-post när något händer i upphandlingen.

Sekretess vid upphandling

Anbud som kommit in omfattas av absolut sekretess till dess att vi har meddelat om tilldelning eller på annat sätt avslutat upphandlingen.

Om du vill att någon del av ditt anbud ska omfattas av sekretess även efter tilldelning, bör det framgå klart vilken del av anbudet det gäller samt vilka skäl du har. Vi gör alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan vi lämnar ut handlingar.

Uppdaterad
2023-02-22