Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala allmänna råd för vår region, avråder vi från studiebesök vid våra rättegångar.

Rättegångarna vid tingsrätten är normalt offentliga vilket innebär att allmänheten får vara åhörare. Vissa rättegångar är inte offentliga, det gäller bl.a. allvarligare sexuella övergrepp och brott som begåtts av unga.

Tingsrätten kan ta emot ett mycket begränsat antal besökare under rådande pandemi till en viss rättegång. Följande begränsningar gäller men en plats kan aldrig garanteras.

Sal 1 - högst 1

Sal 4 - högst 4

Sal 5 - högst 3

Sal 6 - högst 3

Sal 7 - högst 4

Alla platser har ett mellanrum på ca. 1 1/2 m.

Uppdaterad
2019-03-21