Studiebesök och kommande förhandlingar

Tingsrätten vill framhålla att listan är preliminär. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra kan tillkomma.

I regel innehåller inte listan häktningsförhandlingar då dessa kommer in till tingsrätten med kort varsel och oftast sätts ut och genomförs samma dag eller påföljande dag.

Kommande förhandlingar:

Rättegångarna vid tingsrätten är normalt offentliga, vilket innebär att allmänheten får vara åhörare. Vissa rättegångar är inte offentliga, det gäller bl.a. allvarligare sexuella övergrepp och brott som begåtts av unga.

 

Tingsrätten kan ta emot ett begränsat antal besökare till en viss rättegång. Följande begränsningar gäller men en plats kan aldrig garanteras.

 

Sal 1 - högst 8

 

Sal 4 - högst 23

 

Sal 5 - högst 27

 

Sal 6 - högst 21

 

Sal 7 - högst 14

 

Besök i grupper över 5 personer bör anmälas till domstolen minst en vecka i förväg. Anmälan kan göras per telefon eller (mellan kl. 08,00-16,00) e-post.

 

Uppdaterad
2022-02-09