Vår verksamhet

Gävle tingsrätt är en allmän domstol med Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun som domsområde. Tingsrätten hör under Hovrätten för Nedre Norrland. Tingsrätten handlägger tvistemål, brottmål, ärenden och konkurser.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21