Även hovrätten dömer för våldtäkt i uppmärksammat mål

Mål: B 535-20
Linköpings tingsrätt dömde i februari en 56-årig man för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning till fängelse i två och ett halvt år. Samtidigt frikändes han från två andra fall av våldtäkt. Göta hovrätt dömer mannen för samma gärningar som tingsrätten, men anser att det är fråga om grov fridskränkning i stället för kvinnofridskränkning. Påföljden bestäms även i hovrätten till fängelse i två och ett halvt år.

Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat om gärningarna. Även i hovrätten fälls mannen således för en av de tre våldtäkter som han åtalats för. I allt väsentligt instämmer hovrätten även i tingsrättens uppfattning om fridskränkningsbrottet.

  • Att hovrätten dömer mannen för grov fridskränkning, i stället för grov kvinnofridskränkning, beror i huvudsak på att parterna inte har bott tillsammans. Denna bedömning påverkar dock inte brottets allvar eller straffvärde, säger hovrättens ordförande Martin Andersson.

Hovrätten är inte enig i sin dom. De båda nämndemännen vill fria mannen från ansvar för våldtäkt och fridskränkningsbrott och i stället döma honom för lindrigare brott.