B 1735-23 Vetlandamålet

Mål: B 1735-23
Huvudförhandlingen i målet har flyttats. Hovrätten planerar för att hålla huvudförhandling i målet den 21 och 28-29 augusti 2023 med start kl. 08.45 varje dag. Hovrättens ledamöter kommer att ta del av den muntliga bevisningen som lades fram i tingsrätten genom s.k. hänvisning. Sammanträde för hänvisning, som inte är offentligt, är planerat till den 22-23 augusti 2023. En av de tilltalade har åberopat ett nytt vittne i hovrätten. Hovrätten beräknar att det förhöret kommer att hållas under förmiddagen den 28 augusti 2023.

Planeringen som rör målet kan komma att justeras och informationen uppdateras kontinuerligt på Göta hovrätts hemsida.

Kontaktinformation

Handlingar som rör målet lämnas ut via hovrättens registratorsfunktion. Vid intresse av att ta del av handlingar ska begäran om detta, i första hand, ske via mejl till gota.hovratt@dom.se. Eventuella övriga frågor rörande målet hänvisas till hovrättsfiskalen Linnea Hedlund som i första hand är tillgänglig per mejl, linnea.hedlund@dom.se, men även på telefonnummer 036-156944.

Platsbokning

Göta hovrätt byter lokaler från och med den 14 augusti 2023 och förhandlingen kommer att hållas i hovrättens nya byggnad med adress Hamngatan 11, 553 16 Jönköping. Förhandlingen kommer att hållas i en säkerhetssal. I salen finns plats för 21 åhörare, inklusive media. Den som är intresserad av att närvara som åhörare ska skicka en anmälan om detta per mejl till linnea.hedlund@dom.se senast den 11 augusti 2023. I anmälan ska uppgifter om mejladress och eventuellt pressleg/utgivningsbevis anges.

Hovrätten fördelar därefter åhörarplatser och återkommer med besked under veckan innan huvudförhandlingen startar. För det fall åhörarplatserna i säkerhetssalen inte räcker till kommer det att finnas möjlighet att sitta i en närliggande rättssal och följa förhandlingen via videolänk. Notera att en inskickad anmälan inte garanterar åhörarplats.