Hovrätten har beslutat att den planerade huvudförhandlingen i Vetlandamålet, den 12, 14 och 15 juni, ska skjutas fram

Mål: B 1735-23

Åklagaren har beslutat att komplettera förundersökningen. Kompletteringen kommer inte att vara klar till v. 24. Hovrätten har därför beslutat att den planerade huvudförhandlingen ska ställas in. Hovrätten kommer så snart som möjligt att på nytt sätta ut målet till huvudförhandling.