Vetlandamålet – angående vittnes närvaro via videolänk

Mål: B 1735-23

Hovrätten har beslutat att tillåta att det nya vittnet närvarar vid huvudförhandlingen genom ljud- och bildöverföring. Det nya vittnet får således närvara via video i stället för att vara på plats i rättssalen. Förhöret planeras att hållas den 28 augusti 2023.