Invändning om jäv i Vetlandamålet (B 1735-23)

Mål: B 1735-23
En av försvararna i Vetlandamålet kom sent under måndagen (2 oktober 2023) in med en invändning om jäv mot de ledamöter som är tänkta att avgöra målet. Till grund för invändningen anfördes att den åklagare som nu ska ta över målet i hovrätten tidigare varit anställd vid Göta hovrätt och haft arbetsgemenskap med de ledamöter som ska avgöra målet.

Vi som är satta att döma i det här målet anser att det inte finns något jäv, säger hovrättslagmannen Niklas Rundberg, som är tänkt som ordförande på förhandlingen. Jag förstår om situationen kan uppfattas som speciell. I det här skedet krävs dock att det föreligger jäv för att en domare ska bytas ut. Hovrätten bestämmer dessutom inte vem som ska vara åklagare i ett mål.


Hovrätten kommer nu att överlämna till ledamöter vid Hovrätten för Västra Sverige (eftersom den jävsinvändning som förts fram torde gälla alla ledamöter vid Göta hovrätt) att i Göta hovrätts namn pröva den jävsinvändning som framförts. Förhoppningsvis kommer ett beslut i frågan under dagen och hovrätten kommer därefter att återkomma angående den fortsatta handläggningen av målet.