Invändning om jäv ogillas i Vetlandamålet (B 1735-23)

Mål: B 1735-23
Ledamöter från Hovrätten för Västra Sverige har idag (den 3 oktober 2023) prövat den jävsinvändning som framställts från en av försvararna och kommit fram till att den ska ogillas. Göta hovrätt planerar därför att hålla huvudförhandling som tänkt, med början i morgon (den 4 oktober 2023). Den som framfört invändningen kan dock anmäla missnöje mot beslutet inom en vecka. Om det görs bestämmer den rätt som fattat beslutet hur det ska få överklagas. Beroende på utfallet i den bedömningen kan det uppkomma hinder mot förhandlingen längre fram.