Remisser

I hovrättens uppgifter ingår att besvara remisser, det vill säga avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

Besvarade remisser

Nedan hittar du hovrättens fem senaste remissyttranden.

Publicerad
2019-10-24
Uppdaterad
2019-10-24

Hitta på sidan

Relaterat innehåll