Att vittna

När du vittnar hjälper du domstolen att döma rätt. Att vittna är en skyldighet.

Det är viktigt att du kommer till domstolen

Det du vet kan ha stor betydelse för att domstolen ska kunna döma rätt. Att vittna är en så viktig uppgift att du som kallas till en rättegång är skyldig enligt lag att vittna. Det kallas för vittnesplikt. 

Därför är det viktigt att du kommer till domstolen, i tid och till rätt plats. Inte bara för att domstolen ska döma rätt utan också för att en rättegång kostar samhället stora pengar.

Om du inte kan vara med

Kan du inte vara med på rättegången måste du kontakta domstolen så snart som möjligt. Giltiga skäl kan vara:

 • Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat.
 • Plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.
 • Något annat som hindrar dig från att komma till domstolen som du inte kunde förutse.

Meddela alltid domstolen vid förhinder

Om du inte kommer till domstolen kan rättegången behöva skjutas upp. Du och andra berörda blir då kallade till ett nytt tillfälle.

Du kan också bli skyldig att betala böter eller bli hämtad av polisen. Du kan dessutom få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Stöd för dig som ska vittna - Vittnesstöd

På grund av Corona viruset har Brottsofferjourerna uppmanats att inte utsätta vittnesstödjare som är i de utpekade riskgrupperna för smittorisker. Därför kan du just nu inte erbjuas en personlig kontakt av vittnesstödjare på plats på hovrätten. Istället erbjuds du telefonkontakt inför rättegången, där en vittnesstödjare kan ge stöd, berätta hur rättegången går till och svara på frågor.
Hör av dig till Vittnesstödsverksamheten på tfn 036-10 76 40 eller info@jonkoping.boj.se så förmedlar de en kontakt med vittnesstödjare. Vittnesstödjaren kommer att ringa upp från ett dolt nummer.

Du som har kallats till en brottmålsförhandling kan ha många frågor inför den kommande förhandlingen. Som vittne har man inför och vid förhandling möjlighet att få sällskap av ett vittnesstöd som har till uppgift att ge trygghet och stöd inför förhandlingar. Vittnesstödjarna är volontärer som har genomgått utbildning hos Brottsofferjouren och alla vittnesstödjare har tystnadsplikt.

Hovrätten har ingen vittnesstödjare på plats dagligen men om du önskar ett vittnesstöd till en förhandling i hovrätten så gör du en bokning hos sam­ordnaren för vittnesstödsverksamheten. Det går även bra att ta kontakt om du vill få allmän infor­ma­tion om hur en förhandling går till så att du kan förbereda dig.

Välkommen att kontakta:
Vittnesstödsverksamheten tfn 036-10 76 40 eller e-post info@jonkoping.boj.se

Du kan även ringa Brottsofferjouren på den ort där du är bosatt för att få hjälp att bearbeta brottshändelsen och dess följder. Din närmaste Brottsofferjour finner på på webbplatsen eller via brottofferjourena nationella telefonlinjer 0200-21 20 19.

 

Är du rädd för någon, till exempel den som är anklagad för brottet? Eller har du svårt för att berätta när en viss person är med? Kontakta i så fall domstolen i god tid före rättegången. De kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara med i rättssalen under förhöret. Han eller hon får istället följa förhöret från ett annat rum.

Så går det till i korta drag

 1. Målet ropas på

  Målet ropas upp i domstolens högtalarsystem. Alla berörda, utom du som är vittne, går in i rättssalen.

  Vittnen ska inte kunna påverkas av det som sägs i förhandlingen. Därför får du vänta tills det blir din tur att svara på frågor.

 2. Du som är vittne kallas in

  Du kallas in i rättssalen. Där får du svära vittneseden: ”Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”.

  Den som ljuger efter vittneseden kan dömas för mened, ett brott som vanligtvis ger fängelse.

 3. Du får svara på frågor

  Nu får du svara på frågor från parterna och från rätten.

 4. Berätta det du minns och är säker på

  Vittnesförhöret är inget läxförhör. Du ska bara berätta vad du vet om händelsen eller personen som målet handlar om. Det är viktigt att du bara berättar det du faktiskt minns och är säker på.

 5. Förhöret spelas in

  Förhöret spelas in, på tingsrätt med ljud och bild, på förvaltningsrätt och i hyres- och arrendenämn med enbart ljud. Detta görs för att förhöret ska kunna visas i högre instans om domen överklagas.

Ibland kan den som ska vittna delta från en annan domstol via videolänk eller telefon. Det är rätten som avgör om ett förhör kan hållas på det här sättet.

Det innebär att du som ska höras inte behöver komma till den domstol där förhandlingen hålls, utan i stället kan sitta i ett videorum på en annan domstol eller myndighet.

Undantag från plikten att vittna

Du måste inte vittna om du är nära släkt med den som är misstänkt. Om du är under 15 år prövar rätten om du får vittna eller ej.

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att vittna om saker de fått veta i sin yrkesroll. Hit hör präster, advokater, läkare och sjuksköterskor. Men den som vittnesmålet gäller kan lösa personen från tystnadsplikten och då får hon eller han vittna.

Uppdaterad
2019-09-15